Konsultacje Społeczne w Gminie Sidra - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje Społeczne w Gminie Sidra

Data publikacji 26.02.2016

Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Sidrze odbyły się kolejne konsultacje Społeczne poświęcone budowaniu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

We czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury mieszkańcy Sidry oraz okolicznych miejscowości spotkali się z przedstawicielami Policji. Spotkanie zostało zorganizowane w  ramach realizowanego przedsięwzięcia budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, miało na celu poznanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Sidra. Konsultacje rozpoczął Komendant Powiatowy Policji od przedstawienia oceny stanu bezpieczeństwa w Gminie Sidra,  omówił szczegółowo założenia „mapy zagrożeń” po czym zaprosił wszystkich do dyskusji. Wszystkie zebrane informacje posłużą do budowania „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” Powiatu Sokólskiego.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.sokolka.policja.gov.pl