Bezpieczne ferie w Różanymstoku - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w Różanymstoku

Data publikacji 19.01.2017

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” spotkał się z uczniami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Różanymstoku. Podczas spotkania funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Dzielnicowy z  Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” spotkał się z uczniami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Różanymstoku. W czasie zajęć rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radził jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych. Czwartkowa wizyta była również doskonałą okazją, aby spotkać się z Radą Pedagogiczną i porozmawiać o działaniu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Policjant omówiły zasady umieszczania informacji na mapie oraz zasady reagowania policjantów na wskazane zagrożenia. Poruszył też kwestię pomocy bezdomnym, nadużywającym alkoholu i osobom samotnym, które mogą znaleźć się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu promując tym samym założenia programu „Nie bądźmy obojętni”. 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl