Policja przypomina o przestrzeganiu obostrzeń związanych z pandemią - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Policja przypomina o przestrzeganiu obostrzeń związanych z pandemią

Data publikacji 12.04.2021

Sokólscy policjanci sprawdzają przestrzeganie przepisów epidemicznych. Tylko w ten weekend ujawnili 48 przypadków związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa. Funkcjonariusze Policji kontrolują też przestrzeganie kwarantanny przez osoby, które zostały do niej skierowane decyzjami sanepidu.

Tylko w miniony weekend, na terenie powiatu sokólskiego w 48 przypadkach interweniowali policjanci w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa. W 46 przypadkach policjanci nałożyli grzywny na osoby łamiące obowiązujące przepisy, zaś w 2 przypadkach skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu.

Apelujemy o przestrzeganie obostrzeń i związanych z nimi nakazów i zakazów. To głównie zasłanianie ust i nosa, ograniczenia w transporcie publicznym oraz limity w sklepach i w gromadzeniu się osób. Lekceważenie tych przepisów to narażanie życia i zdrowia innych, a także łamanie prawa. Policjanci reagują na wszystkie przypadki nieprzestrzegania obostrzeń.

Przypominamy!

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający takie schorzenia jak: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub osoba mająca trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa, zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.