Lekcja online o odpowiedzialności prawnej nieletnich - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Lekcja online o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 12.04.2021

Sokólska policjantka spotkała się online z uczniami Szkoły Podstawowej w Białousach. Rozmowa dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce spotkała się online z uczniami Szkoły Podstawowej w Białousach. Mundurowa przybliżyła młodzieży wiedzę na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy, a także za jakie czyny mogą odpowiadać przed sądem nieletni.

Pamiętajmy: Zgodnie z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich każda osoba pomiędzy 13 a 17 rokiem życia ponosi odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne.

Za zachowania, które kwalifikujemy jako objawy demoralizacji nieletni odpowiadają do 18 roku życia. Przykładowymi objawami demoralizacji są: wulgarne słownictwo, wandalizm, ucieczki z domu, zachowania agresywne lub stosowanie przemocy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, a także częste opuszczanie zajęć szkolnych.