Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Krzysztof Nobert


Telefon: (085) 722 52 02

Telefon (085) 722 50 77
 
Kieruje i nadzoruje pracą Rewiru Dzielnicowych. 
Oferuje pomoc w sprawach trudnych i wątpliwych.
 
bobryk.JPG

Dzielnicowy 

mł. asp. Karol Bobryk

Telefon 85 722 52 30

kom. 885 997 343

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia1@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w godzinach wieczorowo – nocnych (16 – 2) rejonu tzw. Amfiteatru Leśnego znajdujących się w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy  Marii Skłodowskiej – Curie
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miasta Dąbrowa Białostocka, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.
 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku
 

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami miasta Dąbrowa Białostocka, działania z funkcjonariuszami służb zewnętrznych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń, zamieszczenie informacji o danym planie priorytetowym na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej i Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

- burmistrz miasta Dąbrowa Białostocka poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Miejskim) o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji

- Tomasz Lewko właściciel firmy „SulikaNet” w Dąbrowie białostockiej – dążenie do zainstalowania kamery monitoringu internetowego

 

Rejon służbowy:

ul. 11 Listopada, ul. 3 – go Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Adriana Krzyżanowskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Dębowa, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Generała Nikodema Sulika, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Górna, ul. Grzegorza Kunawina, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Pawła II, ul. Jasionówka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kręta, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. księdza Józefa Fordona, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Małyszówka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Obwodowa, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa, ul. Piękna, ul. Plac Kościuszki, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Solidarnosci, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego.

wojtek.JPG
 
Dzielnicowy

sierż. szt. Wojciech Kozłowski

Telefon: 85 722 52 04
 
   kom. 885 997 346  
 
adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl 
 
 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie wiaty w miejscowości Jałówka 

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miejscowości Jałówka, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019roku

 

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami Jałówki, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, wzmożone kontrole w godzinach wieczorowo nocnych, wspólne działania z funkcjonariuszami OPI oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, rozpowszechnianie KMZB, prowadzenie wzmożonych kontroli rejonu wiaty w m. Jałówka, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

- Sołtys miejscowości Jałówka - poinformowanie społeczności lokalnej o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu

- Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - poinformowanie społeczności lokalnej o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu

 

Rejon służbowy:

Bagny, Bity Kamień, Brzozowo, Brzozowo Kolonia, Grabowo, Grodziszczany, Grzebienie, Hamulka, Harasimowicze, Harasimowicze Kolonia, Jaczno, Jałówka, Kamienna Nowa, Kamienna Stara (ul. Długa, Leśna, Kościelna), Kamienna Stara Kolonia, Kirejewszczyzna, Kropiwno, Krugło, Kuderewszczyzna, Lewki, Łozowo, Łozowo Kolonia, Małowista, Miedzianowo, Mościcha, Nierośno, Nowa Wieś, Nowinka, Olsza, Osmołowszczyzna, Ostrowie, Pięciowłoki, Podbagny, Reszkowce, Różanystok, Sadek, Sadowo, Sławno, Stock, Suchodolina, Szuszalewo, Trzyrzeczki, Wesołowo, Wiązówka, Wroczyńszczyzna, Zwierzyniec Mały, Zwierzyniec Wielki.

wojtek.JPG

Dzielnicowy
 

sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 85 722 52 18

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

 
 
Zagrożenie:
 
Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie zalewu oraz basenu, zlokalizowanego przy ul. Kolejowej i Rzecznej w Sidrze
 
Źródło informacji o zagrożeniu:
 
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców Sidry, zgłoszeń na KMZB oraz własnego rozpoznania. 
 
 
Okres obowiązywania planu:
 
II połowa 2019 roku 
 
 
Zaplanowane działania:
 
Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, wystosowanie pisma do Wójta Sidry informujące o danym działaniu priorytetowym oraz z prośbą o zamieszczenie informacji o planie na stronach internetowych, zorganizowanie spotkania z pracownikami Urzędy Gminy w Sidrze, celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego, działania z funkcjonariuszami Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzania ładu i porządku w rejonie zalweu, zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Rzecznej w Sidrze, celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu i zakłócaniu porządku publicznego, zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Kolejowej w Sidrze), celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu i zakłócaniu porządku publicznego, analiza podjętych działań i ocena realizacji planu, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wzmożenie kontroli rejonu zalewu oraz basenu w godzinach 16:00-2:00.
 
 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań raz zakres ich działań:
 
Wójt Gminy Sidra - poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej) o natychmiastowym zgłaszaniu przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.
 
 
Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.
kondracki.JPG

Dzielnicowy

mł. asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 85 722 52 03

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz dewastacja i niszczenia mienia w rejonie zalewu wodnego w miejscowości Bobra Wielka.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnej obserwacji oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności, zaistniałych wykroczeń.
 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy w celu omówienia zaistniałego problemu, zorganizować spotkanie ze społeczeństwem tj pracownikami GOPS i USC w Nowym  Dworze, poruszyć problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz niszczenia mienia, rozpowszechniać KMZB. Spowodować zamieszczenie informacji o planie na stronie BIP w Nowym Dworze Zorganizować  spotkanie z radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze i omówić zaistniały problem. Wzmożone kontrole parku gdzie występuje przedmiotowe zjawisko w szczególności w godzinach popołudniowych. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Nowym Dworze – zamieszczenie informacji na BIP gminy Nowy Dwór informowanie Policji  o przypadkach spożywania i niszczenia mienia.

Sołtysi Miejscowości Nowy Dwór- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska, ujawnianie ewentualnych sprawców.

Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.

 

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.