Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Krzysztof Nobert


Telefon:
47 7127 212

 
 
Kieruje i nadzoruje pracą Rewiru Dzielnicowych. 
Oferuje pomoc w sprawach trudnych i wątpliwych.
 

Dzielnicowy 

asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon: 47 7127 203

kom. 885 997 343

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia1@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

 

Zagrożenie:

Grupowanie się osób, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ciszy nocnej na placu zabaw dla dzieci przy skrzyżowaniu ul. Kunawina z ul Mickiewicza w Dabrowie Białostockiej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, zorganizować spotkanie z Burmistrzem w celu omówienia zaistniałego problemu, zorganizować spotkanie ze społeczeństwem tj. sołtysem miejscowości i mieszkańcami, omówić zaistniały problem poruszyć problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz zaśmiecania, rozpowszechniać KMZB. Spowodować zamieszczenie informacji o planie na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Wzmożone kontrole placu zabaw gdzie występuje przedmiotowe zjawisko w szczególności w godzinach popołudniowo - nocnych. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej – zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Miejskiego Dąbrowa Białostocka informowanie Policji o przypadkach spożywania i niszczenia mienia.

Sołtys Miejscowości Dąbrowa Białostocka - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska, ujawnianie ewentualnych sprawców.

 

Rejon służbowy:

ul. 11 Listopada, ul. 3 – go Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Adriana Krzyżanowskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Dębowa, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Generała Nikodema Sulika, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Górna, ul. Grzegorza Kunawina, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Pawła II, ul. Jasionówka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kręta, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. księdza Józefa Fordona, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Małyszówka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Obwodowa, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa, ul. Piękna, ul. Plac Kościuszki, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Solidarnosci, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego.

 
Dzielnicowy

mł. asp. Wojciech Kozłowski

Telefon: 47 7127 204
 
   kom. 885 997 346  
 
adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl 
 
 

Zagrożenie:

Grupowanie się osób, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ciszy nocnej na przystanku PKS w Kropiwnie gm. Dąbrowa Białostocka

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, zorganizować spotkanie z sołtysem m. Kopiwno w celu omówienia zaistniałego problemu, zorganizować spotkanie ze społeczeństwem tj. z mieszkańcami, omówić zaistniały problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz zaśmiecania, rozpowszechniać KMZB. Spowodować zamieszczenie informacji o planie na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Wzmożone kontrole rejonu przystanku PKS gdzie występuje przedmiotowe zjawisko w szczególności w godzinach popołudniowo - nocnych. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej – zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Miejskiego Dąbrowa Białostocka informowanie Policji o przypadkach spożywania i niszczenia mienia.

Sołtys Miejscowości Kropiwno - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska, ujawnianie ewentualnych sprawców.

Rejon służbowy:

Bagny, Bity Kamień, Brzozowo, Brzozowo Kolonia, Grabowo, Grodziszczany, Grzebienie, Hamulka, Harasimowicze, Harasimowicze Kolonia, Jaczno, Jałówka, Kamienna Nowa, Kamienna Stara (ul. Długa, Leśna, Kościelna), Kamienna Stara Kolonia, Kirejewszczyzna, Kropiwno, Krugło, Kuderewszczyzna, Lewki, Łozowo, Łozowo Kolonia, Małowista, Miedzianowo, Mościcha, Nierośno, Nowa Wieś, Nowinka, Olsza, Osmołowszczyzna, Ostrowie, Pięciowłoki, Podbagny, Reszkowce, Różanystok, Sadek, Sadowo, Sławno, Stock, Suchodolina, Szuszalewo, Trzyrzeczki, Wesołowo, Wiązówka, Wroczyńszczyzna, Zwierzyniec Mały, Zwierzyniec Wielki.

IMG_70ss46.jpg

Dzielnicowy

st. sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 47 7127 218

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie parku w Sidrze ul. Rynkowa oraz ul. Kalwińska  w godzinach wieczorowo-nocnych (20.00-22.00).

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnej obserwacji oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

 Zaplanowane działania:

Lipiec 2020:

- sporządzenie KZD,

- pismo do Wójta Gminy Sidra z informacja o planie i zammieszczeniu jej na stronach internetowych

-pismo do sołtysa wsi Sidra z informacją o danym planie priorytetowym

Sierpień 2020

- w celu omówienia planu zorganizowanie spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy w Sidrze

- działania z funkcjonariuszami z Zespołu patrolowo- interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego reojnu pod katem sprawdzania ładu i porządku w rejonie praku

Wrzesień 2020:

- zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcami wsi Sidra przy ul. Kalwińskiej i Rynkowej)  celem rozpowszechnienia informacji o palnie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach rawnych spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Pażdziernik 2020:

- zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcami wsi Sidra przy ul. Różanostockiej i Sokółskiej)  celem rozpowszechnienia informacji o palnie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach rawnych spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Listopad 2020:

-wzmożona kontrola wlasna miejsca zagrożonego

Grudzień 2020:

- analiza podjętych dzialań i ocena realizacji planu

Lipiec-Grudzień 2020:

- propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin

- wzmożone kontrole rejonu parku w godzinach 20.00-02.00

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Wójt Gminy Sidra – poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzedzie Gminy i na stronie internetowej) informowanie dzielnicowego o wszelkich uwagach i nowych okolicznościach związancyh z planem priorytetowym

- Sołtys wsi Sidra - rozpowszechnienie informacji wśród lokalnej społeczności na temat Planu Działania Priorytetowego.

 

Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.

IMG_70ss46.jpg

Dzielnicowy

st. sier.ż. Piotr Gałażyn

Telefon: 47 7127 218

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie parku przy Placu Rynkowym w Nowym Dworze w godzinach wieczorowo-nocnych (20.00-02.00).

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnej obserwacji oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

 Zaplanowane działania:

Lipiec 2020:

- sporządzenie KZD,

- pismo do Wójta Gminy Nowy Dwór z informacja o planie i prośbą o zammieszczeniu jej na stronach internetowych

-pismo do sołtysa wsi Nowy Dwór z informacją o danym planie priorytetowym

Sierpień 2020

- w celu omówienia planu zorganizowanie spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy w Nowym Dworze, celem rozpowszechnienia informacji o planie na stronach internetowych, zapobieganiu popełniania wykroczeń i poinformowaniu o konsekwencjach prawnych spożywania alkoholu oraz akłócania porządku publicznego

- działania z funkcjonariuszami z Zespołu patrolowo- interwencyjnego oraz dzielnicowymi z sąsiedniego reojnu pod katem sprawdzania ładu i porządku w rejonie praku

Wrzesień 2020:

- zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcami przy Placu Rynkowym oraz ul. Sidrza ńskiej)  celem rozpowszechnienia informacji o palnie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach rawnych spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Pażdziernik 2020:

- zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcami ul. Kolejowej oraz Grodzieńskiej w Nowym Dworze) celem rozpowszechnienia informacji o palnie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń oraz poinformowania o konsekwencjach rawnych spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego.

Listopad 2020:

-wzmożona kontrola wlasna miejsca zagrożonego

Grudzień 2020:

- analiza podjętych dzialań i ocena realizacji planu

Lipiec-Grudzień 2020:

- propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin

- wzmożone kontrole rejonu parku w godzinach 20.00-02.00

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Wójt Gminy Nowy Dwór - poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzedzie Gminy i na stronie internetowej) informowanie dzielnicowego o wszelkich uwagach i nowych okolicznościach związancyh z planem priorytetowym

- Sołtys wsi Nowy Dwór - rozpowszechnienie informacji wśród lokalnej społeczności na temat Planu Działania Priorytetowego.

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.