Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka - Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - KPP Sokółka

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

Dzielnicowy Dąbrowa Białostocka

Data publikacji 25.02.2009

 Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Krzysztof Nobert


Telefon: (085) 722 52 02

Telefon (085) 722 50 77
 
Kieruje i nadzoruje pracą Rewiru Dzielnicowych. 
Oferuje pomoc w sprawach trudnych i wątpliwych.
 

Dzielnicowy 

asp. Arkadiusz Kondracki

Telefon 85 722 52 03

kom. 885 997 343

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia1@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - miasto Dąbrowa Białostocka

 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w godzinach wieczorowo – nocnych (16 – 2) rejonu stadionu miejskiego znajdujących się w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Gen. Sulika

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miasta Dąbrowa Białostocka, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami miasta Dąbrowa Białostocka, działania z funkcjonariuszami służb zewnętrznych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń, zamieszczenie informacji o danym planie priorytetowym na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej i Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

  • burmistrz miasta Dąbrowa Białostocka poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Miejskim) o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji
  • Tomasz Lewko właściciel firmy „SulikaNet” w Dąbrowie białostockiej – dążenie do ewentualnego zainstalowania kamery monitoringu internetowego.
  • prezes klubu piłkarskiego LKS „Dąb” Dąbrowa Białostocka– poinformowanie pracowników klubu o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

Rejon służbowy:

ul. 11 Listopada, ul. 3 – go Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Adriana Krzyżanowskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Dębowa, ul. Dworcowa, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Generała Nikodema Sulika, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Górna, ul. Grzegorza Kunawina, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Jana Pawła II, ul. Jasionówka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Kręta, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. księdza Józefa Fordona, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Małyszówka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Obwodowa, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa, ul. Piękna, ul. Plac Kościuszki, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Przytorowa, ul. Słoneczna, ul. Solidarnosci, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Świerkowa, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Wąska, ul. Wesoła, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego.

 
Dzielnicowy

mł. asp. Wojciech Kozłowski

Telefon: 85 722 52 04
 
   kom. 885 997 346  
 
adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia3@bk.policja.gov.pl 
 
 

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie punktu skupu mleka w miejscowości Harasimowicze

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców miejscowości Harasimowicze, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

spotkania z mieszkańcami miejscowości Harasimowicze, działania z funkcjonariuszami służb zewnętrznych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń, zamieszczenie informacji o danym planie priorytetowym na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz ich zakres działań:

  • Sołtys miejscowości Harasimowicze – poinformowanie społeczności lokalnej o natychmiastowym powiadamianiu Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.
  • Burmistrz Dąbrowy Białostockiej – poinformowanie społeczności lokalnej o natychmiastowym powiadamianiu Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.

Rejon służbowy:

Bagny, Bity Kamień, Brzozowo, Brzozowo Kolonia, Grabowo, Grodziszczany, Grzebienie, Hamulka, Harasimowicze, Harasimowicze Kolonia, Jaczno, Jałówka, Kamienna Nowa, Kamienna Stara (ul. Długa, Leśna, Kościelna), Kamienna Stara Kolonia, Kirejewszczyzna, Kropiwno, Krugło, Kuderewszczyzna, Lewki, Łozowo, Łozowo Kolonia, Małowista, Miedzianowo, Mościcha, Nierośno, Nowa Wieś, Nowinka, Olsza, Osmołowszczyzna, Ostrowie, Pięciowłoki, Podbagny, Reszkowce, Różanystok, Sadek, Sadowo, Sławno, Stock, Suchodolina, Szuszalewo, Trzyrzeczki, Wesołowo, Wiązówka, Wroczyńszczyzna, Zwierzyniec Mały, Zwierzyniec Wielki.

wojtek.JPG

Dzielnicowy

sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 85 722 52 18

 kom. 885 997 337

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Sidra

 
 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie schodów prowadzących do Szkoły Podstawowej w Sidrze na ul. Kościelnej w Sidrze.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,  rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sidrze oraz rozmów z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy w celu omówienia zaistniałego problemu, zorganizować spotkanie ze społeczeństwem tj. sołtysem i mieszkańcami, zorganizować  spotkanie z radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Sidrze, omówić zaistniały problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, rozpowszechniać KMZB. Spowodować zamieszczenie informacji o planie na stronie BIP w Sidrze oraz SP w Sidrze. Wzmożone kontrole rejonu schodów prowadzących do SP Sidra, gdzie występuje przedmiotowe zjawisko w szczególności w godzinach popołudniowych. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Wójt Gminy Sidra- poinformowanie społeczności lokalnej (informacja w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej ) odnośnie wprowadzenia nowego planu działania priorytetowego, informowanie dzielnicowego o wszelich uwagach i nowych okolicznościach związanych z planem działania priorytetowego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sidrze – Zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat Planu Działania Priorytetowego, rozpowszechnienie informacji podczas zebrań Rady Pedagogicznej

Sołtys Miasta Sidra- rozpowszechcnienie informacji na temat Planu Działania Priorytetowego wśród lokalnej społeczności. 

Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.
wojtek.JPG

Dzielnicowy

sier.ż. Piotr Gałażyn

Telefon: 85 722 52 18

 kom. 885 997 347

Rejon służbowy - gmina Nowy Dwór

adres email: dzielnicowy.dabrowa-bia2@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie przystanku autobusowego w miejscowości Dubaśno.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje uzyskane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnej obserwacji oraz informacji uzyskanej od lokalnej społeczności.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

 Zaplanowane działania:

Sporządzenie KZD, zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy w celu omówienia zaistniałego problemu, zorganizować spotkanie ze społeczeństwem tj sołtysem miejscowości i mieszkańcami, zorganizować  spotkanie z kierowcami autobusów szkolnych i obsługą pedagogiczną odbierającą dzieci z przystanku i dowożąca dzieci do Szkoły w Nowym Dworze, omówić zaistniały problem poruszyć problem spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz zaśmiecania, rozpowszechniać KMZB. Spowodować zamieszczenie informacji o planie na stronie BIP w Nowym Dworze. Wzmożone kontrole parku gdzie występuje przedmiotowe zjawisko w szczególności w godzinach popołudniowych. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin. Wspólne działania z dzielnicowymi z sąsiednich rejonów oraz funkcjonariuszami OPI.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Nowym Dworze – zamieszczenie informacji na BIP gminy Nowy Dwór informowanie Policji  o przypadkach spożywania i niszczenia mienia.

Sołtys Miejscowości Dubaśno- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaistniałego zjawiska, ujawnianie ewentualnych sprawców.

Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców.

Rejon służbowy:

Bieniowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce, Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce.