Dzielnicowy Janów - Posterunek Policji w Janowie - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Janowie

Dzielnicowy Janów

Data publikacji 26.02.2009

 
 
 
 
 
kiszony.JPG
 
   asp. Marek Kiszło
Telefon: 47 7123 535
   kom. 885 997 345
adres email: dzielnicowy.janow2@bk.policja.gov.pl   
 Rejon służbowy - gmina Janów 
 
Zagrożenie:

Kłusownictwo – nielegalny połów ryb, połów ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami nad zalewem Sitawka gm. Janów oraz na rzece Kumiałka , we wszystkie dni tygodnia, w  godzinach 4:00- 10:00 i w godzinach 18:00-22:00.
 
Źródło informacji:
 
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców gminy Janów, zgłoszeń Prezesa PZW w Janowie, zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 
Okres obowiązywania:
 
II połowa 2020 roku
 
Zaplanowane działania:

Lipiec 2020 - sporządzenie KZD, na powyższe zagrożone miejsce. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielem Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce oraz zaplanowanie wspólnych  służb, celem dokonania wspólnych działań związanych ze wzmożoną kontrolą zagrożonych miejsc. W ramach obchodu rejonu służbowego systematyczna kontrola miejsc zagrożonych.

 

Sierpień 2020 -  zorganizowanie spotkania z wędkarzami. Przypomnienie zasad połowu ryb zgodnie z przepisami. Poinformowanie o konsekwencjach prawnych związanych z połowem ryb niezgodnie z przepisami

 

Wrzesień 2020 – systematyczne kontrole przez dzielnicowego , jak i funkcjonariuszy PP w Janowie, wspólne kontrole z przedstawicielami SSR akwenu wodnego. Ujawnianie i reagowanie na wszelkiego rodzaju wykroczenia w stosunku do osób przebywających w rejonie akwenu wodnego. 

 

Wrzesień – grudzień 2020 wzmożone kontrole funkcjonariuszy PP Janów w rejonie miejsc zagrożonych , reagowanie na wykroczenia przez osoby dokonujące połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Grudzień 2020 - analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce - wspólnie służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez wymaganych uprawnień.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Sokólskiego - patrole w rejonie zalewu  na rzece Kumiałka.

Wędkarze - często przebywający we wskazanym akwenie. Pozyskiwanie informacji o osobach dokonujących połowu ryb niegodnie z przepisami.

Kontakt z Prezesem PZW - pozyskiwanie informacji o osobach dokonujących połowu ryb niezgodne z przepisami.