Dzielnicowy Janów - Posterunek Policji w Janowie - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Janowie

Dzielnicowy Janów

Data publikacji 26.02.2009

 
cilulko.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    asp. szt. Wojciech Cilulko
Telefon:  85 6704135
   kom. 885 997 345
adres email: dzielnicowy.janow2@bk.policja.gov.pl   
 Rejon służbowy - gmina Janów 
 
Zagrożenie:

Grupowanie się małoletnich na terenie posesji Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie położonych przy ul. Białostockiej 16 oraz sąsiadującej posesji położonej przy ul. Białostockiej 14 (rejon Izby Tkactwa dwuosnowowego w godzinach wieczorowo- nocnych (tj.14:00-22;00), we wszystkie dni tygodnia. Powyższy problem wpływa na komfort życia okolicznych mieszkańców m.in. poprzez zaśmiecanie okolicznych posesji, hałas, niszczenie rzeczy przedmiotów znajdujących się na opisanych posesjach.
 
Źródło informacji:
 
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.
 
Okres obowiązywania:
 
I połowa 2020 roku
 
Zaplanowane działania:

styczeń 2020 - sporządzenie KZD, na powyższe miejsce zagrożone, nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół w Janowie;   

luty 2020 - spotkanie w Zespole Szkół w Janowie z uczniami i pedagogami na temat przebywania  małoletnich w czasie zajęć poza terenem szkoły;

luty - maj 2020 - wzmożona kontrola funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Janowie rejonu ulicy Białostockiej 14  i 16 w Janowie i sprawdzanie miejsc grupowania się małoletnich w/w rejonach, w przypadku ujawnienia osób zagrożonych demoralizacją informować Sąd Rodzinny i Nieletnich w Sokółce 

czerwiec  2020 - analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Zespół Szkół w Janowie – we własnym zakresie zwiększy nadzór nad małoletnimi grupującymi się w we wskazanym rejonie.

- Zespół ds. Patologii  Nieletnich i Prewencji Kryminalnej w KPP w Sokółce przeprowadzi spotkania w Zespole Szkół w Janowie.
kiszony.JPG

mł. asp. Marek Kiszło
 
kontakt telefoniczny - 85 6704135  
kom. 885 997 348
adres email: dzielnicowy.janow1@bk.policja.gov.pl
 
  Rejon służbowy: Gmina Korycin
 
Zagrożenie:
 
Nieprawidłowe parkowanie- nieprawidłowe parkowanie w Korycinie na ul. Browarnej, przy sklepie ,,Gama’’ w dni robocze w godzinach 7:00- 20:00. W/w sklep usytuowany jest w rejonie skrzyżowania ul. Browarnej z ul. Grodzieńską, a w rejonie tego skrzyżowania znajduje się przejście dla pieszych. Zaparkowane nieprawidłowo pojazdy częściowo na chodniku wzdłuż drogi na ul. Browarnej znacznie ograniczają widoczność osobom, które wchodzą na przejście dla pieszych oraz ograniczają widoczność kierującym poruszających się pojazdami ulicą Browarną.
 
Źródło informacji:
 
Na podstawie sygnałów mieszkańców gminy Korycin, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ujawnione wykroczenia przez dzielnicowego podczas relizowanych zadań służbowych.
 
Okres obowiązywania:
 
I połowa 2020 roku
 
Zaplanowane działania:
 
styczeń 2020 - sporządzenie KZD, na powyższe zagrożone miejsce. Przekazanie informacji do WRD KPP w Sokółce odnośnie występującego zjawiska;

luty 2020 - wystąpienie pisemne do Urzędu Gminy w Korycinie, w celu ustawienia znaków zakazu parkowania na odcinku jezdni ul. Browarnej w Korycinie, przeprowadzenie akcji informacyjnej o konsekwencjach związanych z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie sklepu ,,Gama’’ oraz w rejonie pobliskiego parku gdzie znajdują się miejsca parkingowe;

luty - czerwiec 2020 - wzmożona kontrola wskazanego miejsca przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Janowie, reagowanie na ujawnione wykroczenia;

czerwiec 2020  analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 
WRD KPP w Sokółce- funkcjonariusze w ramach pełnienia służb zewnętrznych będą dokonywać kontroli wskazanego miejsca i w razie ujawnienia wykroczenia będą reagować na nie.