Dzielnicowy Krynki - Posterunek Policji w Krynkach - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Krynkach

Dzielnicowy Krynki

Data publikacji 26.02.2009

 Dzielnicowy

sierż. Paweł Rybałt
Telefon: 47 7123 536

kom. 885 997 334

adres email: dzielnicowy.krynki1@bk.policja.gov.pl

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, grupowanie się młodzieży oraz dopuszczanie się aktów wandalizmu w Parku Miejskim w Krynkach przy ul. Pl. Jagieloński
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów docierających od mieszkańców miasta, własnego rozpoznania, oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku
 

Zaplanowane działania:

Sierpień – Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami miasta Krynki oraz Burmistrzem m. Krynki, omówienie kwestii udostępnienia „streamu” z kamer zainstalowanych w parku miejskim ul. Pl Jagieloński.

Wrzesień – Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, współdziałania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Październik – Spotkanie z Komendantem Straży Granicznej w Krynkach, zaangażowanie funkcjonariuszy SG do wspólnych działań.

Sierpień- Styczeń – reagowanie na wykroczenia popełniane w rejonie parku oraz w rejonie sklepów znajdujących się w jego obrębie.

Styczeń 2020 – spotkanie z mieszkańcami miejscowości Krynki, analiza podjętych działań, ocena realizacji.
 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd miejski Krynki - umożliwienie dostępu do monitoringu rejonu parku

Placówki Straży Granicznej w Krynkach - w trakcie ich patroli sprawdzanie wskazanego rejonu,  ustalanie personaliów osób gromadzących się na terenie parku, represjonowanie sprawców  wykroczeń 

 

Rejon służbowy:

Wykaz wsi gm. Krynki

Białogorce, Ciumicze, Chłodne Włóki, Górany, Górka, Jurowlany, Kruszyniany, Kundzicze, Leszczany, Łapicze, Łosiniany, Nietupa, Nietupa -Kolonia, Nietupa Młyn,  Nowa Grzybowszczyzna, Stara Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Ozierany Małe, Oziewrany Wielkie, Ozierskie, Plebanowo, Podlipki, Rudaki, Sanniki, Studzionka, Szaciły, Trejgle, Borsukowizna, Kłyszawka, Planta, Rachowik

Wykaz ulic m. Krynki:   ul. 1 Maja, 11 Listopada, Akacjowa, Aleja Szkolna, Browarna, Cerkiewna, Czysta, Garbarska, Gen. Józefa Bema, Górna, Graniczna, Grochowa, Grodzieńska, Józefa Piłsudskiego, Kaukazka, Kościelna, Legionowa, Lipowa, Mokra, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okopy, Plac Jagielloński, Pohulanka, Polna, Projektowana, Rynkowa, Sokólska, Spółdzielcza, Stary Dwór, Targowa, Ukośna, Wąska, Wojska Polskiego, Zaułek Gminny, Zaułek Nowy, Zaułek Szkolny, Zaułek Szpitalny, Zielona

 


 Dzielnicowy :
asp. Marcin Kijaszko
kontakt telefoniczny47 7123 526 
kom. 885 997 344
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Szudziałowo
 
 
 

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu ,zakłócania spokoju i porządku publicznego w rejonie sklepu ,,Lewiatan'' ul. Centralna 25 w Szudziałowie

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie sygnałów od  mieszkańców Szudziałowa, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

 

Zaplanowane działania:

luty - sporządzenie KMZ ,oraz zamieszczenie informacji w gazetce gminnej ,,Głos Szudziałowa''

luty - lipiec - propagowanie PDP podczas odwiedzin rodzin ,oraz informowanie podczas spotkań z mieszkańcami gminy

marzec - zorganizowanie spotkania z pracownicami sklepu oraz  z ich pracodawcą,

kwiecień - spotkanie z komendantem placówki Straży Granicznej w Szudziałowie

maj - wraz z członkami GKRPA dokonać kontroli sklepu w związku z sprzedażą alkoholu.

czerwiec - lipiec - wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego

lipiec - zorganizowanie spotkania mieszkańcami w UG Szudziałowie ,analiza podjętych działań i ocena realizacji planu

 

Pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie , wspólne wzmożone patrole miejsca zagrożonego

 

Rejon służbowy:

miejscowość Szudziałowo oraz wsie: Boratyńszczyzna, Knyszewicze, Biały Ług, Minkowce, Harkawicze, Miszkieniki Wielkie, Jeziorek, Suchynicze, Klin, Szczęsnowicze, Kozłowy Ług, Usnarz Górny, Lipowy Most, Wojnowce, Markowy Wygon, Zubrzyca Mała, Nowe Trzciano, Zubrzyca Wielka, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Poczopek, Rowek, Słoja, Słójka, Słójka – Borowszczyzna, Sosnowik, Stare Trzciano, Sukowicze, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Brzozowy Hrud, Łaźnisko, Podłaźnisko, Suchy Hrud, Wierzchlesie, Babiki, Chmielowszczyzna, Grzybowszczyzna, Horczaki