Dzielnicowy Kuźnica - Posterunek Policji w Kuźnicy - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Kuźnicy

Dzielnicowy Kuźnica

Data publikacji 26.02.2009

kl.JPG

Dzielnicowy


asp. szt. Krzysztof Łapicz

tel. 47 7123 512

tel. kom. 885 997 335

e-mail: dzielnicowy.kuznica1@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

Dzikie kąpieliska powstałe na starym wyrobisku po byłej kopalni surowców niineralnych w miejscowości Łosośna Wielka, oraz nielegalny połów ryb przez okolicznych mieszkańców.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia w rejonie służbowyrn są zgłoszenia naniesione na Krajowy Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacje od wędkarzy uzyskane podczas obchodu i spotkań ze społeczeństwem.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku.

Zaplanowane działania:

  • Czerwiec  -    Wrzesień   2020r -  wzmożona   kontrola  miejsc  zagrożonych,  informowanie o konsekwencjach wynikających z art. 55 i art. 27 Ustawy o Rybołówstwie Śródlądowym, informowanie o założeniach planu działania priorytetowego podczas obchodu i spotkań ze społeczeństwem,sporządzenie KZD
  • Lipiec   2020   r.   -   Poinformowania   Komendanta   Ochotniczej Straży  Rybackiej   o planie prioiytetowym,
  • Sierpieii 2020 r. - podjęcie wspólnych działań w przedmiotowyin zakresie z funkcjonariuszem OPI PP w Kużnicy,
  • Wrzesien 2020 r. - nawiązanie współpracy z Komendantem Ochotniczej Straży Rybackiej
  • Październik  2020  r.  -   planowanie  wspólnych  służb z funkcjonariuszami    Ochotniczej Straży Rybackiej
  • Listopad 2020 r. - ponowne sporzadzenie KZD
  • Grudzień 2020 r. - analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Rejon służbowy:

Achrymowce, Białobłockie, Bilminy, Chreptowce, Cimanie, Czepiele, Czuprynowo, Długosielce, Klimówka, Kowale, Kowale-Kolonia, Kruglany, Kuścińce, Kuźnica: ul. 11 Listopada, ul. Adama Mickiewicza, ul. Bazowa, ul. Gajowa, ul. Generała Tadeusza Kościuszki, ul. Graniczna, ul. Grodzieńska, ul. Jagiellońska, ul. Kolejowa, ul. Kresowa, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Majora Stanisława Bilmina, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowodzielska, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Podlipska, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Rolna, ul. Sidrzańska, ul. Słonaeczna, ul. Sokólska, ul. Sosnaowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Wichrowa, ul. Wodna, ul. Wschodnia, Litwinki, Łosośna Mała, Łosośna Wielka, Łowczyki, Mieleszkowce Pawłowickie, Mieleszkowce Zalesiańskie, Milenkowce, Nowodziel,  Palestyna, Parczowce, Pawłowicze, Popławce, Saczkowce, Starowlany, Sterpejki, Szymaki, Tołcze, Tołoczki Małe, Tołoczki Wielkie, Wojnowce, Wołkusze, Wołyńce, Wyzgi. Zajzdra.