Dzielnicowy Suchowola - Posterunek Policji w Suchowoli - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Suchowoli

Dzielnicowy Suchowola

Data publikacji 26.02.2009

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie boiska szkolnego przy ZS w Suchowoli ul. Młodych najczęściej w weekendy w godzinach wieczorowo – nocnych, a w okresie letnim we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

LIPIEC 2020:

- sporządzenie KZD,

- wystosowanie pisma do KPP w Sokółce z prośbą o zamieszczenie informacji o planie na stronie internetowej KPP,

            - wystosowanie pisma do Burmistrza miasta Suchowoli z informują  o danym działaniu priorytetowym oraz prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

            - spotkanie z przewodniczącą GKRPA w Suchowoli celem nawiązania współpracy w tym zakresie.

SIERPIEŃ 2020:

- przeprowadzenie spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Młodych) poruszając dany problem oraz informować o możliwości natychmiastowego informowania Policji o ujawnieniu danych wykroczeń w celu bezwzględnego represjonowania sprawców tych wykroczeń.

WRZESIEŃ 2020:

- przeprowadzenie spotkania z osobami odpowiedzialnymi za ład i porządek w rejonie orlika szkolnego celem nawiązania współpracy w tym zakresie.

PAŹDZIERNIK 2020:

- przeprowadzenie spotkanie z uczniami ZS w Suchowoli celem rozpowszechnienia informacji o planie jednocześnie poruszając dany problem.

LISTOPAD 2020:

- przeprowadzenie spotkanie ze społeczeństwem (mieszkańcami ulicy Augustowskiej) poruszając dany problem oraz informować o działaniach polegających na bezwzględnym represjonowaniu sprawców tych wykroczeń.

LIPIEC – GRUDZIEŃ 2020:

- w czasie służby obchodowej jak i patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji PP w Suchowoli dokonywać kontroli miejsc występowania przedmiotowego zjawiska.

GRUDZIEŃ 2020:

            - analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Miejski w Suchowoli – zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o PDP oraz rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań Rady Gminy.

Zespół Szkół w Suchowoli - poinformowanie pracowników odpowiedzialnych za ład i porządek w rejonie orlika szkolnego o natychmiastowym powiadamianiu ujawnionych przestępstw lub wykroczeń związanych z realizacją danego planu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – rozpowszechnianie informacji na temat zagrożeń w trakcie posiedzeń komisji.

Rejon służbowy:

Miasto Suchowola

sierż. Mateusz Raniewicz

Tel. 47 7123 538

Tel. kom. 789 439 460

E-mail: dzielnicowy.suchowola2@bk.policja.gov.pl                    

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie przystanku autobusowego PKS w miejscowości Wólka gm. Suchowola, najczęściej w weekendy w godzinach wieczorowo – nocnych, a w okresie letnim codziennie we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

LIPIEC 2020:

- sporządzenie KZD,

- wystosowanie pisma do KPP w Sokółce z prośbą o zamieszczenie informacji o planie na stronie internetowej KPP,

            - wystosowanie pisma do Burmistrza miasta Suchowoli z informują  o danym działaniu priorytetowym oraz prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

- spotkanie z przewodniczącą GKRPA w Suchowoli celem nawiązania współpracy w tym zakresie.

SIERPIEŃ 2020:

- spotkanie z sołtysem wsi Wólka gm. Suchowola celem nawiązania współpracy w tym zakresie.

- przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi Wólka gm. Suchowola, celem rozpowszechnienia informacji o planie oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie.

WRZESIEŃ 2020:

- spotkanie z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły i ze szkoły.

PAŹDZIERNIK 2020:

- przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi Hołodolina gm. Suchowola, celem rozpowszechnienia informacji o planie oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie.

LIPIEC – GRUDZIEŃ 2020:

- w czasie służby obchodowej jak i patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Prewencji PP w Suchowoli dokonywać kontroli miejsc występowania przedmiotowego zjawiska.

GRUDZIEŃ 2020:

            - analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Miejski w Suchowoli – zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o PDP oraz rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań Rady Gminy.

Sołtys miejscowości Wólka gm. Suchowola – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – rozpowszechnianie informacji na temat zagrożeń w trakcie posiedzeń komisji.

Opiekunowie – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

Rejon służbowy: Brukowo, Chlewisk Dolny i Górny, Chmielówka, Chmielniki, Ciemne-Żakle, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Chodorówka Stara-Kolonia, Czerwonka, Dryga, Dryga-Kolonia, Domuraty, Dubasiewszczyzna, Dubasiewskie Kolonie, Głęboczyzna, Grodzisk, Grymiaczki, Hołodolina, Horodnianka, Jatwieź Duża, Jatwieź Mała, Karpowicze, Kiersnówka, Kopciówka, Krzywa - Poświętne, Laudańszczyzna, Leśniki, Leszczany, Morgi, Nowe Stojło, Okopy, Olszanka, Ostrówek, Podostrówek, Podgrodzisk, Podhorodnianka, Połomin,Połomin Kolonia, Pokośńo, Piątak -Tablewo, Rutkowszczyzna, Suchowola Białostocka, Suchowola Fabryczna, Sucha Góra, Wólka, Trzyrzecze, Zgierszczańskie.