Dzielnicowy Suchowola - Posterunek Policji w Suchowoli - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Suchowoli

Dzielnicowy Suchowola

Data publikacji 26.02.2009

Dzielnicowy 

st. post. Mateusz Raniewicz

Tel. 85 670 41 38

Tel. kom. 885 997 339

E-mail: dzielnicowy.suchowola1@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie sklepu "Groszek" w Suchowoli przy ul. Świętokrzyskiej 61, we wszystkie dni tygodnia w godzinach otwarcia sklepu 6:00-16:00 z wyłączeniem niedziel niehandlowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

przekazanie informacji o Planie Działania Priorytetowego mieszkańcom ul Świętokrzyskiej i przyległych oraz Urzędowi Miejskiemu w Suchowoli, spotkania z sołtysem Sołectwa Fabryczna w Suchowoli oraz Prezesem GS w Suchowoli i pracownikami sklepu "Groszek" przy ul. Świętokrzyskiej, w trakcie obchodu rejonu, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych, przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami na temat sytuacji dot. zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie sklepu "Groszek", wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Miejski w Suchowoli – zamieszczenie na stronie UM informacji o PDP,  rozpowszechnianie informacji o zagrożeniu w trakcie spotkań Rady Gminy,

Sołtys Sołectwa Fabryczna w Suchowola – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania i spożywania alkoholu, informowanie mieszkańców o PDP

Prezes GS Suchowola - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania i spożywania alkoholu, informowanie mieszkańców o PDP

Rejon służbowy:

Miasto Suchowola