Dzielnicowy Suchowola - Posterunek Policji w Suchowoli - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Suchowoli

Dzielnicowy Suchowola

Data publikacji 26.02.2009

PP_SUCH_EW.jpg

Dzielnicowy 

sierż. szt. Ewelina Suchwałko

Telefon: 85 6704138  

kom. 885 997 339  

adres email: dzielnicowy.suchowola1@bk.policja.gov.pl

 

 

Zagrożenie:

demoralizacja nieletnich - w rejonie budynku „Centrum Trzech Kultur” w Suchowoli przy ul. Pl. Kościuszki (przystanek PKS) w godzinach zajęć szkolnych, dochodzi do grupowania się uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli, którzy palą wyroby tytoniowe, oraz zaśmiecają miejsce publiczne

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

przekazanie informacji o Planie Działania Priorytetowego Burmistrzowi Suchowoli, Kierownikowi  GOKSiT w Suchowoli, Dyrekcji/kadrze pedagogicznej Zespołu Szkół w Suchowoli przy ul. Augustowskiej oraz mieszkańcom ulic przyległych do budynku „Centrum Trzech Kultur”, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych,  spotkanie z pracownikiem UM w Suchowoli odpowiedzialnym za utrzymanie porządku w rejonie budynku „Centrum Trzech Kultur”,  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Burmistrz Miasta Suchowola – zamieszczenie na stronie UM informacji o PDP

Kierownik GOKSiT w Suchowoli - zamieszczenie na stronie internetowej ośrodka informację o PDP, oraz rozpowszechnienie informacji na temat zagrożenia

Dyrekcja/kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Suchowoli przy ul. Augustowskiej - rozpowszechnianie informacji o planie wśród uczniów szkoły i rodziców.

 

Rejon służbowy:

Miasto Suchowola

ewa_mitrosz.JPG

 Dzielnicowy

asp. Ewa Mitrosz

tel.: 85 7123534

kom. 798 439 460

adres email: dzielnicowy.suchowola2@bk.policja.gov.pl

 

Zagrożenie:

zaśmiecanie i spożywanie alkoholu na terenie zalewu w Karpowiczach, w szczególności w okresie letnim całodobowo, a w okresie jesienno – zimowym w godzinach wieczorowo-nocnych we wszystkie dni tygodnia
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie własnego rozpoznania, sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

 

Zaplanowane działania:

przekazanie informacji o Planie Działania Priorytetowego mieszkańcom miejscowości  Karpowicze oraz Urzędowi Miejskiemu w Suchowoli, spotkania z sołtysem oraz właścicielem sklepu w miejscowości Karpowicze w trakcie obchodu rejonu, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami służb zewnętrznych, przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami miejscowości Karpowicze na temat sytuacji dot. zaśmiecania i spożywania alkoholu na zalewie, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Miejski w Suchowoli – zamieszczenie na stronie UM informacji o PDP,  rozpowszechnianie informacji o zagrożeniu w trakcie spotkań Rady Gminy,

Sołtys miejscowości Karpowicze – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania i spożywania alkoholu, informowanie mieszkańców o PDP

Właściciel sklepu w Karpowiczach – zabezpieczenie punktu sprzedaży alkoholu oraz spełnienie wymogów wynikających z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Rejon służbowy:

Gmina Suchowola