Dzielnicowy Krynki - Posterunek Policji w Krynkach - KPP Sokółka

Posterunek Policji w Krynkach

Dzielnicowy Krynki

Data publikacji 26.02.2009

 

 

sierżant Marcin Augustynowicz

Telefon: 47 7123 523

Telefon komórkowy: 885 997 334

adres email: dzielnicowy.krynki1@bk.policja.gov.pl 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, grupowanie się młodzieży oraz dopuszczanie się aktów wandalizmu na terenie basenu OSiR przy ulicy Kościelnej w Krynkach

Źródło informacji o zagrożeniu:
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów docierających od mieszkańców miasta, własnych ustaleń, oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
Luty - Sierpień 2021

Zaplanowane działania:

  • spotkanie z Burmistrzem Krynek, poinformowanie o realizowanym planie priorytetowym,
  • propagowanie planu działania priorytetowego podczas odwiedzin rodzin oraz współdziałanie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
  • spotkanie z Komendantem Straży Granicznej w Krynkach, zaangażowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do wspólnych działań,
  • reagowanie na wykroczenia popełniane w rejonie OSiR w Krynkach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Urząd miejski Krynki - umożliwienie dostępu do monitoringu rejonu OSiR w Krynkach

Placówka Straży Granicznej w Krynkach - patrole wskazanego rejonu i ustalanie sprawców wykroczeń.

 

Rejon służbowy:
Białogorce, Ciumicze, Chłodne Włóki, Górany, Górka, Jurowlany, Kruszyniany, Kundzicze, Leszczany, Łapicze, Łosiniany, Nietupa, Nietupa -Kolonia, Nietupa Młyn,  Nowa Grzybowszczyzna, Stara Grzybowszczyzna, Nowa Świdziałówka, Ostrów Południowy, Ozierany Małe, Oziewrany Wielkie, Ozierskie, Plebanowo, Podlipki, Rudaki, Sanniki, Studzionka, Szaciły, Trejgle, Borsukowizna, Kłyszawka, Planta, Rachowik

Krynki:   ul. 1 Maja, 11 Listopada, Akacjowa, Aleja Szkolna, Browarna, Cerkiewna, Czysta, Garbarska, Gen. Józefa Bema, Górna, Graniczna, Grochowa, Grodzieńska, Józefa Piłsudskiego, Kaukazka, Kościelna, Legionowa, Lipowa, Mokra, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okopy, Plac Jagielloński, Pohulanka, Polna, Projektowana, Rynkowa, Sokólska, Spółdzielcza, Stary Dwór, Targowa, Ukośna, Wąska, Wojska Polskiego, Zaułek Gminny, Zaułek Nowy, Zaułek Szkolny, Zaułek Szpitalny, Zielona.

 


 
 
 

aspirant Marcin Kijaszko

kontakt telefoniczny: 47 7123 522

telefon komórkowy: 885 997 344
 
adres email: dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl

Rejon służbowy - gmina Szudziałowo

 

 
   

Zagrożenie:
Spożywanie alkoholu, zakłócania spokoju i porządku publicznego przez gromadzącą się młodzież w rejonie siłowni "pod chmurką" przy ulicy Bankowej w Szudziałowie.

Źródło informacji o zagrożeniu:
Na podstawie sygnałów od mieszkańców Szudziałowa, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:
Luty - Sierpień 2021

Zaplanowane działania:

  • zamieszczenie informacji w gazetce gminnej ,,Głos Szudziałowa'',
  • spotkanie z Wójtem Gminy Szudziałowo, rozważenie wykorzystania kamer sąsiedniego budynku Urzędu Gminy,
  • propagowanie planu działania priorytetowego podczas odwiedzin rodzin,
  • spotkanie z Komendantem placówki Straży Granicznej w Szudziałowie,
  • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie wspólne wzmożone patrole miejsca zagrożonego.

Rejon służbowy:
Szudziałowo oraz wsie: Boratyńszczyzna, Knyszewicze, Biały Ług, Minkowce, Harkawicze, Miszkieniki Wielkie, Jeziorek, Suchynicze, Klin, Szczęsnowicze, Kozłowy Ług, Usnarz Górny, Lipowy Most, Wojnowce, Markowy Wygon, Zubrzyca Mała, Nowe Trzciano, Zubrzyca Wielka, Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Poczopek, Rowek, Słoja, Słójka, Słójka – Borowszczyzna, Sosnowik, Stare Trzciano, Sukowicze, Szudziałowo, Talkowszczyzna, Brzozowy Hrud, Łaźnisko, Podłaźnisko, Suchy Hrud, Wierzchlesie, Babiki, Chmielowszczyzna, Grzybowszczyzna, Horczaki.